Båtklubben mitt i skärgården

NYHETER:

Den lilla grinden, "gånggrinden" är nu låst! 

All passage, gående som rullande, måste ske genom körgrinden.

Ny sida "Aktuella avgifter"

Integritetspolicy för SBK Integritetspolicy


                

För övrigt kan du alltid kontakta klubben på epost:
sbk<a>stafsnasbatklubb.se

hamnchef<a>stafsnasbatklubb.se    

nattvakt<a>stafsnasbatklubb.se

arbetsplikt<a>stafsnasbatklubb.se

Båtklubbens adress
Stavsnäsvägen 206, 13970 STAVSNÄS