Välkommen

Stafsnäs Båtklubb – längst ut på Värmdö

Klubben bildades 1973 som en möjlighet för boende i främst Stavsnäs att kunna bedriva båtliv med bl a ytterskärgården runt hörnet. Under åren har klubben och hamnområdet utvecklats och är idag en aktiv ideell förening med cirka 200 medlemmar, varav 160 seglar eller kör motorbåt.

Vi har 127 båtplatser i sjön, varav 50 utnyttjas under vinterperioden. Vi har dessutom drygt 90 båtplatser på land under vinterperioden, som under sommarperiod används för bilparkering för våra medlemmar. Vi har även en klubbstuga på området, liksom lite övrigt, se vidare under ”hamnen”. 

Till skillnad från kommersiella marinor gör medlemmarna service för klubben och betalar till självkostnadspris för underhåll av klubbens område och hantering av dess verksamhet.

Vi i klubben ställer upp för varandra vid t ex gemensamma sjösättningar/torrsättningar och planerade arbetsdagar, men även vid andra tillfällen då en hjälpande hand kan behövas. Vi är måna om vår positiva klubbatmosfär som vi gärna delar med oss av.

Vi finns precis väster om Stavsnäs Vinterhamn.

Stafsnäs Båtklubb, Stavsnäsvägen 206, 139 70 STAVSNÄS