Båtklubben mitt i skärgården

Stafsnäs Båtklubb har sin hamn (N 59°17'4"; E 18°42'4" eller N59.2844; E18.7011) alldeles intill Stavsnäs Vinterhamn, som tillhör Värmdö Hamnar. 

I Stavsnäs Vinterhamn finns latrintömning för fritidsbåtar och annan service. Se länken nedan. Från båtklubbens hamn är det bara några kabellängder till Nämdöfjärden och Kanholmsfjärden ligger inte heller långt bort. Stafsnäs Båtklubb är ansluten till SMBF

(Saltsjön-Mälarens Båtförbund) och SBU (Svenska Båtunionen).         Se mer nedan

NYHETER:

Båtklubben byter adress:

Stavsnäsvägen 206, 13970 STAVSNÄS

Den gamla adressen gäller fram till 31 mars


Nya regler för mastförvaring i mastskjulet Mastskjulet

Årsmöte i mars

Nattvakts- och arbetsdagar bokas i februari och mars

Sjösättningar i april och maj
Torr
sättningar i september och oktober

Höstmöte i oktober

                Se detaljerna på agendasidan

Expeditionstider:
Under sommarsäsong 1 maj till mitten av oktober kan du varje kväll komma i kontakt med jourhavande hamnfogde vid cirka 21:00 på telefon
070-2929976


För övrigt kan du alltid kontakta klubben på epost:
sbk<a>stafsnasbatklubb.se

hamnchef<a>stafsnasbatklubb.se    

nattvakt<a>stafsnasbatklubb.se

arbetsplikt<a>stafsnasbatklubb.se