Båtklubben mitt i skärgården

NYHETER:

Se uppdaterade miljöregler på sida "SBK och miljön"

Ny sida "Aktuella avgifter"
Information till båtägare med anledning av införandet av E10 bensin - Drivkraft Sverige

Integritetspolicy för SBK Integritetspolicy


                

För övrigt kan du alltid kontakta klubben på epost:
sbk<a>stafsnasbatklubb.se

hamnchef<a>stafsnasbatklubb.se    

nattvakt<a>stafsnasbatklubb.se

arbetsplikt<a>stafsnasbatklubb.se

Båtklubbens adress
Stavsnäsvägen 206, 13970 STAVSNÄS