Båtklubben mitt i skärgården

NYHETER:

Se uppdaterad agenda för 2022


Information till båtägare med anledning av införandet av E10 bensin - Drivkraft Sverige

Integritetspolicy för SBK Integritetspolicy

Nya regler för mastförvaring i mastskjulet Mastskjulet

                

Expeditionstider:
Under sommarsäsong 1 maj till mitten av oktober kan du varje kväll komma i kontakt med jourhavande hamnfogde vid cirka 21:00 på telefon
070-2929976


För övrigt kan du alltid kontakta klubben på epost:
sbk<a>stafsnasbatklubb.se

hamnchef<a>stafsnasbatklubb.se    

nattvakt<a>stafsnasbatklubb.se

arbetsplikt<a>stafsnasbatklubb.se

Båtklubbens adress
Stavsnäsvägen 206, 13970 STAVSNÄS