Båtklubben mitt i skärgården

Stafsnäs Båtklubb har sin hamn (N 59°17'4"; E 18°42'4") alldeles intill Stavsnäs Vinterhamn, som tillhör Värmdö Hamnar. 

I Stavsnäs Vinterhamn finns latrintömning för fritidsbåtar och annan service. Se länken nedan. Från båtklubbens hamn är det bara några kabellängder till Nämdöfjärden och Kanholmsfjärden ligger inte heller långt bort. Stafsnäs Båtklubb är ansluten till SMBF

(Saltsjön-Mälarens Båtförbund) och SBU (Svenska Båtunionen).         Se mer nedan

NYHET: 

Sjösättningsdagarna är nu fastställda, Se agendasidan.

Klubbhuset: Observera att vi nu har en bokbytarhylla. I den högra hyllan är det fritt fram att byta böcker. Plocka en och lägg dit en annan. I den vänstra hyllan (närmast parkeringarna) finns båtklubbens egna böcker. Självklart kan du läsa även dom, men lägg tillbaka när du har läst.

Expeditionstider:
Under sommarsäsong 1 maj till mitten av oktober kan du varje kväll komma i kontakt med jourhavande hamnfogde vid cirka 21:00 på telefon
070-2929976

För övrigt kan du alltid kontakta klubben på epost:
sbk<a>stafsnasbatklubb.se

hamnchef<a>stafsnasbatklubb.se

nattvakt<a>stafsnasbatklubb.se